Tým


MVDr. Martina Horáková

Studium na fakultě Veterinárního lékařství v Brně ukončila v roce 2008. Během studia absolvovala měsíční stáž na Klinice chorob koní a dvoutýdenní stáž na Klinice chorob malých zvířat, semináře zaměřené na choroby drobných savců, anesteziologické semináře a kazuistiky z oboru medicíny koní a psů. Během studia pracovala v týmu pražské kliniky se zaměřením na veterinární péči o malá zvířata a absolvovala měsíční praxi v terénní hipiatrické medicíně. Po ukončení studia nastoupila jako veterinární lékař na Veterinární kliniku PROPES v Benešově a v roce 2009 pak nastoupila jako zvěrolékařka na Veterinární klinice Benešov. Od roku 2013 provozovala ordinaci pro malá zvířata s terénní praxí ve středočeských Šebáňovicích a od roku 2019 provozuje ordinaci v Borovně v Plzeňském kraji. V roce 2009 absolvovala rentgenologický seminář se zaměřením na diagnostiku vrozených vývojových vad a diagnostiku dysplazie kyčelního kloubu,v roce 2010 absolovala také seminář zaměřený na akutní medicínu a endokrinní poruchy psů a koček.

Matouš Horák

Matouš Horák manžel paní doktorky a v některých případech se stává i asistentem a zdravotním bratrem paní doktorky. Základní praxi získal jako sálový sanitář a řidič rychlé záchranné služby. Nyní pracuje jako kočí volských potahů, dřevorubec, montér a opravář všecho druhu.

Hana Slavíková

Hana Slavíková je hodná tchýně paní doktorky a v některých případech se stává i asistentkou a zdravotní sestrou paní doktorky. Hana Slavíková je zdravotní sestra s nástavbou se skoro čtyřicetiletou praxí. Dříve pracovala jako dětská sestra a jako staniční sestra úrazových sálů plastické chirurgie nemocnice na Vinohradech.