Psi, kočky - kastrace, vakcinace, čipování, vystavování pasů a očkovacích průkazů, základní akutní chirurgie a dle možností řešení i ostatních akutních i neakutních problémů, atd.

Drobní domácí hlodavci - kastrace, vakcinace, základní akutní chirurgie a dle možností řešení i ostatních akutních i neakutních problémů, atd.

Koně - vakcinace, odběry krve, základní akutní chirurgie a dle možností řešení i ostatních akutních i neakutních problémů, atd.

Kozy, ovce - kastrace, vakcinace, vyšetření potřebné k produkci mléka, základní akutní chirurgie a dle možností řešení i ostatních akutních i neakutních problémů, atd.

Skot - základní akutní, neakutní i preventivní veterinární péče

Prasata - základní akutní, neakutní i preventivní veterinární péče

Vzhledem k tomu, že na dvorku paní doktorky běhá většina domácích i divokých zvířat, jsme schopni vyřešit čmelíky v kurníku, problematické porody ovcí a koz, tržné koňské rány, vakcinace králíků i zlomenou nohu divokého prasete